hur påverkar cannabis kvinnors sexliv

Kvinnor som använder marijuana före sex rapporterar bättre orgasmer

Sammanfattning

En studie undersökte de potentiella effekterna av marijuana på kvinnors sexuella funktion. Av de 373 kvinnor som tillfrågades rapporterade ungefär en tredjedel att de använde marijuana före sex. Dessa kvinnor upplevde i allmänhet ökad sexlust, bättre orgasmer och mindre smärta under sex. Deras våthet påverkades inte. Studien visade att kvinnor som använde marijuana före sex, eller använde marijuana oftare än genomsnittet, hade mer än dubbelt så stor sannolikhet att rapportera tillfredsställande orgasmer. Resultaten tyder på att marijuana potentiellt kan förbättra vissa aspekter av kvinnors sexuella upplevelser, men ytterligare forskning behövs för att fullt ut förstå dessa effekter och det endocannabinoida systemets roll i kvinnlig sexuell funktion.

Idag ska vi prata om ett ämne som kanske höjer några ögonbryn. Marijuana och sex – tillsammans? Ja, du läste faktiskt rätt. Det är ett ämne som varit på mångas människors läppar i och med att cannabis blir allt vanligare och lagligare runt om i världen, men det är först nu som det har börjat få uppmärksamhet från seriösa vetenskapliga forskare. Vi ska dyka ner i detaljerna i en fascinerande studie (Lynn, López, Miller, Thompson & Campian, 2019) som undersökte hur marijuana kan påverka kvinnors sexuella upplevelser.

Hur påverkar Marijuana kvinnors sexliv?

Forskningen ägde rum inom en enda, akademisk, obstetrik- och gynekologpraktik under ett år, från mars 2016 till februari 2017. Totalt 373 kvinnor, som kom in för sina rutinundersökningar, ombads att fylla i ett frågeformulär som de besvarade anonymt för att uppmuntra till ärlighet och minska eventuell pinsamhet.

Frågorna fokuserade på olika aspekter av kvinnornas sexuella upplevelse och sexliv, såsom lust (eller libido), orgasm, lubrikation (hur våta de blev när de kände sig upphetsade), smärta under sex (dyspareuni) och övergripande känsla av sexuell tillfredsställelse. Viktigt är att forskarna var särskilt intresserade av hur ofta kvinnorna använde marijuana och om de använde det före sexuell aktivitet.

Har cannabis någon effekt på kvinnors sexliv?

Resultaten visade på flera fascinerande mönster. Av alla deltagare rapporterade ungefär en tredjedel (127 kvinnor) att de hade använt marijuana före sexuell aktivitet. Majoriteten av dessa kvinnor rapporterade positiva effekter av marijuana, såsom ökad sexlust, skönare orgasmer och minskad smärta under sex. Intressant nog tycktes marijuana inte påverka deras våthet, eftersom det inte fanns några signifikanta skillnader i rapporterad våthet mellan kvinnor som använde marijuana innan sex och kvinnor som inte gjorde det.

Kvinnor som använde Marijuana före sex rapporterade bättre orgasmer

Men vänta lite, det blir ännu mer intressant. Forskarna fann att kvinnor som använde marijuana före sexuell aktivitet hade mer än dubbelt så stor sannolikhet att rapportera tillfredsställande orgasmer jämfört med dem som inte använde marijuana. Denna effekt kvarstod även efter att man tagit hänsyn till faktorer som etnicitet och ålder.

Dessutom verkade frekvensen av marijuanaanvändning också ha betydelse. Kvinnor som använde marijuana ofta, oavsett om de använde det före sex eller inte, hade också mer än dubbelt så stor sannolikhet att rapportera tillfredsställande orgasmer jämfört med kvinnor som använde marijuana sällan. Återigen höll detta resultat även efter att man tagit hänsyn till ålder och etnicitet.

Får man bättre orgasmer om man röker cannabis innan sex?

Så, vad är det man ska ta med sig från den här studien? Jo, det verkar som om marijuana potentiellt kan förbättra vissa aspekter av sexuell funktion hos kvinnor, framför allt hur bra orgasmerna upplevs. Detta är en spännande upptäckt med tanke på att många kvinnor kämpar med att uppnå tillfredsställande orgasmer. Kan marijuana vara en potentiell behandlingsmetod för detta?

Nu kanske du undrar varför marijuana har den här effekten på kvinnors sexuella funktion? Vetenskapen är inte helt på det klara med vilka exakta mekanismer som kan orsaka denna potentiella effekt ännu, men forskarna tror att det kan ha något att göra med endocannabinoidsystemet i våra kroppar. Detta system, som är involverat i olika fysiologiska processer, verkar spela en roll även i den sexuella funktionen. Marijuana, som är känt för att interagera med endocannabinoidsystemet, skulle därför potentiellt kunna modulera dessa sexuella processer.

Mer forskning om cannabis effekt på kvinnors sexliv krävs

Det är dock viktigt att komma ihåg att även om dessa resultat är lovande så bygger de på självrapporter, som kanske inte är helt tillförlitliga, och det finns många fler faktorer att ta hänsyn till. Dessutom är varje person unik, och det som fungerar för en kanske inte fungerar för en annan.

Dessutom befinner sig detta forskningsområde fortfarande i sin linda, och vi behöver fler omfattande studier för att fullt ut förstå det komplexa förhållandet mellan marijuana och sexuell funktion. Även om marijuana tycks förbättra sexuella upplevelser för vissa, har det kanske inte samma effekt för alla. Det finns också potentiella risker och biverkningar i samband med marijuanaanvändning, inklusive beroende, psykiska hälsoproblem och juridiska konsekvenser, beroende på var du bor.

Kanske kan Marijuana användas som behandlingsmetod för kvinnor som har svårt att få orgasm i framtiden

Även om denna studie förvisso är tankeväckande, belyser den också behovet av mer forskning om endocannabinoidsystemets roll i kvinnlig sexuell funktion. Som forskarna påpekade finns det för närvarande en brist på litteratur om detta ämne, och en bättre förståelse skulle kunna bana väg för nya behandlingsmetoder för kvinnor som har svårt att uppnå tillfredställande orgasmer.

Det fina med vetenskaplig forskning är att den fortsätter att utvecklas, fortsätter att ställa frågor och fortsätter att söka svar. Den här studien är ett perfekt exempel på denna obevekliga strävan efter kunskap. Den tänjer på gränserna för vad vi vet och uppmuntrar oss att se saker och ting ur ett annat perspektiv. Och vem vet, kanske kommer vi i framtiden att få se utvecklingen av innovativa, marijuanabaserade behandlingar för kvinnlig sexuell dysfunktion.

Cannabis effekt på kvinnors sex och orgasmer

Denna fascinerande studie ger oss insikter om hur marijuana potentiellt skulle kunna förbättra sexuella upplevelser för kvinnor, särskilt när det gäller att förbättra orgasmerna. Det är dock viktigt att komma ihåg att det behövs mer forskning innan vi kan förstå dessa effekter fullt ut och innan marijuana kan rekommenderas som en potentiell behandling för sexuella funktionsnedsättningar. Under tiden är det viktigt att ha öppna, ärliga samtal om sexuell hälsa och att söka professionell rådgivning om du upplever svårigheter med att uppnå tillfredsställande orgasmer.

Referenser:

Lynn, B. K., López, J. D., Miller, C., Thompson, J., & Campian, E. C. (2019). The Relationship between Marijuana Use Prior to Sex and Sexual Function in Women. Sexual medicine, 7(2), 192–197. https://doi.org/10.1016/j.esxm.2019.01.003

Vad tyckte du om den här artikeln?

Sexualrådgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

test

twst