strypsex

Allt om strypsex: Hemligheterna bakom den tabubelagda sextekniken

Sammanfattning

I en ny studie (N = 4254) undersökte choking, eller stryptag under sex. Resultaten visade att den genomsnittliga åldern för den första stryp-upplevelsen under sex var 19 år, och att kvinnor och transpersoner/icke-binära oftare hade upplevt stryptag under sex än män. Händer var den vanligaste metoden för stryptagen. Upplevelsen av att bli strypt under sex beskrivs bl.a. som njutfullt (81,7 %) och smärtsamt (43,8 %). Några deltagare rapporterade om blåmärken på halsen (15 %) och förlust av medvetande (3 %). Studien lyfter fram vikten av kommunikation, samtycke och säkerhet när man ägnar sig åt sexuell strypning.

Låt oss vara ärliga – ”strypsex” är ett ämne verkar dyka upp mer och mer i både musik och i media. Det verkar som om denna en gång tabubelagda sexakt har tagit sig in i sovrummen överallt och väckt vår nyfikenhet, intriger och kanske till och med en viss oro.

Som moderna kvinnor går vi en känslig balansgång mellan att omfamna vår sexualitet och garantera vår säkerhet. Vi är djärva och äventyrliga, alltid på jakt efter nya sätt att krydda vårt sexliv. Men när det gäller stryptag under sex kan vi inte låta bli att fråga oss själva – vad är den verkliga historien? Är det så spännande som det framställs som? Och viktigast av allt, hur kan vi se till att det blir en säker upplevelse?

I den här artikeln ska vi dra undan ridån för den spännande och provocerande världen av choking. Tillsammans kommer vi att utforska en helt ny studie som avslöjar hur vanligt strypsex faktiskt är, hur det går till och vad kvinnor som fått ett stryptag under sex faktiskt tyckte om upplevelsen. Vi kommer också att diskutera de potentiella hälsoriskerna och ge viktiga tips för säkra och njutbara stryptag under sex. När du är klar med den här artikeln kommer du att ha kunskapen att fatta välgrundade beslut om huruvida stryptag under sex låter lockande för dig, hur du gör det så säkert som möjligt och vad andra människor tycker och tänker om stryptag under sex.

Hur vanligt är stryptag under sex?

Låt oss först titta på resultaten från en nyligen genomförd campusbaserad undersökning (Herbenick et al., 2022) som studerade sexuell kvävning bland studenter på grundnivå och avancerad nivå. Totalt 4254 studenter (2668 studenter på grundnivå och 1576 studenter på avancerad nivå) deltog i denna konfidentiella onlineundersökning våren 2021. Resultaten visade att den genomsnittliga åldern för första gången man kvävde eller blev kvävd var omkring 19 år, och att fler studenter på grundnivå än doktorander upplevde det i tonåren. Kvinnor och transsexuella/icke-binära personer var mer benägna att ha blivit kvävda under sex än män. Det är uppenbart att stryptag under sex inte bara är en liten obskyr sexhandling – det har blivit en utbredd och vanlig sexakt bland unga vuxna.

Hur har människor strypsex?

I studien undersöktes olika aspekter av att stryptag under sex, t.ex. ålder vid första gången deltagarna kvävde eller blev kvävda under sex, antal partners, frekvens, intensitet och metod. Den vanligaste metoden som rapporterades var att använda händerna, följt av lemmar (armar eller ben) och ligaturer (föremål som bälten, halsdukar eller rep) för att strypa sin partner under sex. Varje metod har sina egna unika fördelar och risker, så det är viktigt att förstå skillnaderna innan man ägnar sig åt stryptag under sex.

Vad tycker kvinnor om stryptag under sex?

Låt oss nu dyka ner i det breda spektrum av känslor och reaktioner som upplevs av dem som har blivit kvävda under sex. När deltagarna fick berätta hur de kände när deras partner tog stryptag om dem under sex var det vanligaste svaret njutfulla känslor eller eufori, vilket rapporterades av hela 81,7 % av deltagarna. Andra svar var bland annat att deltagarna upplevde en rusande känsla i huvudet (43,8 %), kände sig oförmögen att andas (43,0 %), hade svårt att svälja (38,9 %), var oförmögen att tala (37,6 %) och fick rinnande ögon (37,2 %). Det är uppenbart att det finns en blandning av njutning och obehag i samband med stryptag under sex, vilket kan förklara dess växande popularitet bland äventyrliga älskare.

Är det farligt med stryptag under sex?

Även om stryptag under sex upplevs som njutfullt av en stor majoritet är det viktigt att vara medveten om de potentiella riskerna och hälsoeffekterna som kommer med att begränsa en persons förmåga att andas under sex. Studien visade att 15 % av deltagarna hade upplevt blåmärken på halsen efter att ha blivit kvävda under sex, och 3 % hade till och med förlorat medvetandet efter att ha blivit kvävda. Dessutom var frekvensen och intensiteten av strypningen, liksom användningen av lemmar eller ligaturer, förknippade med fler fysiska men efteråt.

Denna statistik understryker vikten av kommunikation och samtycke vid alla sexuella möten, framförallt när det innehåller stryptag under sex. Det är viktigt att fastställa gränser, diskutera preferenser och kontinuerligt kontrollera med din partner för att säkerställa allas säkerhet och komfort.

Tips för säkert strypsex

Om du är nyfiken på att utforska stryptag under sex finns här några viktiga tips för att göra det till en säker och njutbar upplevelse:

Kommunicera med din partner

Diskutera dina önskemål, gränser och eventuella farhågor som du kan ha. Skapa ett säkert ord eller en icke-verbal signal för när det blir för intensivt.

Börja långsamt

Börja med ett mjukt tryck och öka gradvis intensiteten för att mäta din partners komfortnivå.

Fokusera på sidorna av halsen

Applicera tryck på sidorna av halsen. Undvik att utöva direkt tryck på luftstrupen (trachea), eftersom det kan orsaka obehag och öka risken för seriösa skador. Struphuvudet är väldigt känsligt och kan i värsta fall gå sönder.

Var försiktig med lemmar och ligaturer

Om du bestämmer dig för att kväva din partner med armar, ben, eller sextillbehör ska du vara ytterst försiktig och se till att du snabbt kan släppa trycket om det behövs. Kom ihåg att användningen av dessa metoder ökar riskerna i samband med stryptag under sex.

Observera din partners reaktioner

Var uppmärksam på din partners fysiska och verbala signaler. Om de verkar obekväma eller i nöd ska du omedelbart stanna upp och kontrollera dem.

Utbilda dig själv

Lär dig mer om nackens anatomi och de potentiella riskerna med stryptag under sex. Att vara välinformerad hjälper dig att minimera riskerna och garantera en säkrare upplevelse för både dig och din partner.

Öva på eftervård

Efter att ha använt stryptag under sex är det extra viktigt att du tar dig tiden att återknyta kontakten med din partner och diskutera deras upplevelse. Ta upp eventuella känslomässiga eller fysiska bekymmer och bekräfta återigen er kärlek och tillgivenhet för varandra.

Stryptag under sex

Stryptag under sex kan vara en spännande och intim upplevelse för dem som tycker om att tänja på gränserna för njutning och smärta. Det är dock viktigt att närma sig stryptag under sex med försiktighet, kunskap och öppen kommunikation för att garantera allas säkerhet och tillfredsställelse. Kom ihåg att samtycke och ömsesidig respekt är grunden för varje hälsosamt sexuellt möte. Så oavsett om du är en nybörjare när det kommer till sexuell strypning eller ett rutinerat BDSM-proffs, prioritera alltid både ditt och din partners välbefinnande och njutning under sex. Håll dig säker och ha kul när ni utforskar den lockande världen av choking.

Referenser:

Herbenick, D., Fu, Tc., Eastman-Mueller, H. et al. Frequency, Method, Intensity, and Health Sequelae of Sexual Choking Among U.S. Undergraduate and Graduate Students. Arch Sex Behav 51, 3121–3139 (2022). https://doi.org/10.1007/s10508-022-02347-y

Vad tyckte du om den här artikeln?

Sexualrådgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

test

twst