orgasm under one night stand

Varför får jag orgasmer i förhållanden men inte under one night stands?

Sammanfattning

En ny studie undersökte vilka faktorer som påverkar om kvinnor på college får orgasm och njuter av sex under one night stands och i fasta relationer. Forskarna samlade in data genom en stor online-enkät med collegekvinnor från 21 olika universitet, samt från djupintervjuer med 85 kvinnor vid två universitet. Studien visade att kvinnor rapporterade att de fick fler orgasmer och njöt mer av sex i fasta relationer än under tillfälliga ligg. De fann att erfarenhet av en viss partner och engagemang var viktiga faktorer som bidrog till att kvinnorna fick orgasm eller inte (Armstrong et al., 2012).

Har du någonsin undrat varför sex i ett seriöst förhållande ofta är mer tillfredsställande än one night stands? En nyligen genomförd studie som undersökte just detta kan ge oss svaret. Studien visade att kvinnor oftare får orgasm i relationer än under one night stands och identifierade flera faktorer som bidrar till att sex känns så mycket bättre och mer tillfredställande för kvinnor i seriösa relationer. Om du är nyfiken på varför detta är fallet och vill veta hur du kan få bättre orgasmer och njuta mer av sex, läs vidare!

Vad är viktigt för att man ska få orgasm som kvinna?

En nyligen publicerad studie i Archives of Sexual Behavior undersökte hur kvinnors upplevelser av sex i seriösa relationer skiljer sig mor deras upplevelser av one night stands genom att analysera data från en stor online-enkät bland studenter vid 21 amerikanska högskolor och universitet, samt genom att genomföra djupintervjuer med 85 kvinnor vid två universitet. Studien visade att kvinnor oftare får orgasmer i relationer än vid one night stands och identifierade fyra viktiga faktorer som bidrar till att kvinnor får orgasm och känner sexuell njutning: tekniskt kompetent genital stimulering, partnerspecifik inlärning, engagemang och jämställdhet mellan könen.

  • ”Tekniskt kompetent genital stimulering” är de fysiska tekniker och rörelser som en partner använder under sex för att ge dig stimulering som kan leda till orgasm och njutning. Med andra ord ökar dina chanser att få orgasm om din partner stimulerar dig på rätt sätt under sex.

  • ”Partnerspecifikt lärande” är processen att lära sig om en specifik partners sexuella önskemål och preferenser över tid. Detta innebär att det är lättare för dig att få orgasm om din partner utforskar och lär sig vilken typ av beröring, rörelser och aktiviteter som du tycker om och sedan anpassar sitt beteende därefter.

  • ”Engagemang” avser nivån av känslomässig investering och emotionell koppling som du och din partner har i en sexuell relation. Detta kan innefatta saker som tillit, respekt och intimitet.

  • ”Jämställdhet” innebär övertygelsen att båda parter i en sexuell relation har lika rätt till njutning och har lika stort inflytande i det sexuella beslutsfattandet. Detta innebär att du och din partner har lika stort inflytande över vilka sexuella aktiviteter ni ägnar sig åt och hur ni ägnar er åt dem, och att ni båda njuter lika mycket av sex.

När man tänker närmare på dessa fyra faktorer som bidrar till att kvinnor får orgasmer under sex inser man rätt snabbt att nästan inga av dem finns närvarande under ett one night stand, vilket gör det uppenbart varför många kvinnor upplever att de inte får orgasmer under tillfälliga ligg.

Varför känns sex i ett förhållande bättre?

Ni har tid att bygga upp känslor för varandra och upptäcka vad som känns bra

Vilka av dessa fyra specifika faktorer bidrar då till bättre orgasmer och sexuell njutning för kvinnor i relationer? Studien visade att specifika sexuella tekniker, erfarenhet med en och samma partner och engagemang är faktorer som gör det enklare för kvinnor att få orgasm och känna sexuell njutning i förhållanden. Med andra ord, ju längre du är med en och samma partner, desto större är sannolikheten att du får bättre orgasmer och njuter mer av sexet. Detta på grund av att ni har tid att lära er om vad ni tycker är skönt ihop och känner er mer känslomässigt sammankopplade.

Ni har mer varierat sex

Intressant nog fann studien också att par tenderar att ha ett mer varierande sexliv som inkluderar olika former av sex och olika sexuella aktiviteter, vilket också främjar kvinnors förmåga att få orgasm under sex. Med andra ord tenderar par i fasta relationer att experimentera mer med olika sexuella tekniker och är mer benägna att prioritera kvinnans njutning. Detta är logiskt, eftersom par i seriösa förhållanden tenderar att ha bättre kommunikation och är mer bekväma att diskutera sina sexuella preferenser och önskemål.

Du känner dig tryggare med honom än vad du gör med en främling

Men det handlar inte bara om de fysiska aspekterna av sex. Studien visade också att engagemang spelar en stor roll för kvinnors sexuella njutning. När en kvinna känner sig känslomässigt knuten till sin partner och känner sig trygg i förhållandet är det troligare att hon får bättre orgasmer och njuter mer av sex. Detta beror på att när en kvinna känner sig trygg och älskad har hon större möjlighet att slappna av och släppa taget, vilket kan leda till mer intensiva orgasmer och övergripande sexuell tillfredsställelse.

I ett förhållande prioriterar ni din njutning högre

Intressant nog fann studien också att en dubbelmoral om hur viktig en kvinnas njutning är bidrar till varför relationssex ofta känns bättre för kvinnor. Både män och kvinnor prioriterar kvinnors sexuella njutning lågt i samband med one night stands men tror starkt på kvinnors rätt till njutning i relationer. Detta innebär att både män och kvinnor ägnar mer uppmärksamhet åt att ge kvinnan orgasmer i relationer, medan kvinnlig njutning ofta försummas eller till och med ignoreras under ett one night stand.

Hur vanligt är det att kvinnor får orgasm under ett one night stand?

Studien visade att kvinnor rapporterade att de fick orgasm under olika typer av sexuella möten. Endast 11 procent av kvinnorna fick orgasm under första gången de hade sex med en ny partner, medan 16 procent fick orgasm under andra eller tredje gången de hade sex med samma partner. Ju fler sexuella möten kvinnor hade med en och samma partner, desto större var sannolikheten att de fick orgasm. 34 % av kvinnorna rapporterade att de fick orgasm med en partner de haft sex med fler än tre gånger. Den högsta andelen orgasmer, 67 %, rapporterades från kvinnor som befann sig i fasta relationer. Detta tyder på att ju mer tid en kvinna tillbringar med en sexpartner, desto större är sannolikheten att hon får bättre orgasmer och njuter mer av sex.

Så vad kan kvinnor ta med sig från den här studien?

Det är viktigt att betona de positiva aspekterna av den här studien för unga kvinnor. Här är tre viktiga saker som du som kvinna bör ta med sig från den här studien för att få bättre sexuella upplevelser:

Klandra inte dig själv om du inte får orgasm under ett one night stand

Studien visade att kvinnor oftare får orgasm i relationer än vid one night stands. Det betyder att om du inte får orgasm med en tillfällig sexpartner är det inte nödvändigtvis för att det är något fel på dig. Det kan bero på bristande emotionell koppling till din sexpartner, att han inte vet vad som känns skönt för dig, och att ni båda prioriterar din njutning lägre än hans. Så var inte hård mot dig själv om det inte händer under ett engångsligg.

Fokusera på din njutning och be din partner göra likadant

Det är viktigt att unga kvinnor vet att de har rätt till sexuell njutning, även under one night stands. Studien visade att kvinnor rapporterade fler orgasmer i relationer jämfört med one night stands dels på grund av att de själva inte anser att deras njutning är lika viktig som mannens. Så var inte rädd för att tala ut och låt din partner veta vad du gillar och vad du vill ha. Genom att vara öppen och ärlig kan du öka dina chanser att få en tillfredsställande sexuell upplevelse även under ett one night stand.

Kommunikation är nyckeln

Studien visade att partnerspecifikt lärande är en viktig faktor för kvinnors sexuella njutning och ökar sannolikhet för orgasm. Det betyder att om du tar dig tid att lära din partner om vad du gillar och inte gillar kan det leda till bättre sexuella upplevelser för er båda. Genom att kommunicera öppet och ärligt kan ni utveckla en djupare förståelse för varandras sexuella önskemål och preferenser, vilket kan leda till en mer tillfredsställande sexuell relation överlag.

Varför känns sex bättre i förhållanden?

Sammanfattningsvis har den här studien kastat ljus över vilka faktorer som bidrar till bättre sexuell njutning och högre chans att få orgasmer i fasta relationer jämfört med tillfälliga ligg. Det är viktigt att unga kvinnor vet att de har rätt att förvänta sig njutning i sexuella relationer och att kommunikation är nyckeln till att uppnå detta. Klandra inte dig själv om du inte får orgasm under ett hookup, bara 11 procent av kvinnor får det. Var heller inte rädd för att tala ut och låta din partner veta vad du vill ha under sex. Genom att vara öppen och ärlig kan du öka dina chanser att få en tillfredsställande sexuell upplevelse. Kom ihåg att du förtjänar att känna dig empowered och tillfredsställd i alla aspekter av ditt liv, inklusive dina sexuella relationer. Så ta ansvar för din sexualitet och kommunicera dina behov och önskemål till din partner så kommer du se att dina orgasmer börjar komma allt oftare.

Referenser:

Armstrong, E. A., England, P., & Fogarty, A. C. (2012). Accounting for women’s orgasm and sexual enjoyment in college hookups and relationships. American Sociological Review, 77(3), 435-462.

Vad tyckte du om den här artikeln?

Sexualrådgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

test

twst