hur-påverkar-vibrator-förhållandet
Foto: Tingles

Är en vibrator verkligen hälsosamt för förhållandet?

Sammanfattning

En studien som undersökte om vibratoranvändning påverkar sexuell tillfredsställelse och funktion. De frågade nästan 500 kvinnor om hur de använde deras vibrator, sexuell tillfredsställelse och sexuell funktion. De fann att kvinnor som använder vibratorer med partner och ensamma rapporterade större sexuell tillfredsställelse och balans i sina sexuella relationer jämfört med de som bara använder en vibrator ensam. Det fanns inga skillnader i sexuell funktion mellan kvinnor som använder vibratorer och de som inte gör det. Sammantaget visar resultaten att en vibrator vara ett hälsosamt och njutbart tillskott till dina sexuella upplevelser.

Är du nyfiken på att använda en vibrator men samtidigt orolig för vilka effekter den kan ha på din sexuella hälsa och ditt förhållande? Var inte rädd – vetenskaplig forskning har undersökt precis den här frågan och kommit fram till en rad intressanta svar.

Enligt en nyligen genomförd studie (Gauvin, Yessick & Pukall, 2020) kan användning av vibrator ha positiva effekter på kvinnors sexuella funktion, oavsett om de har sex med kvinnliga eller manliga partners. Här är några effekter som en vibrator har på ditt förhållande:

Låt oss dyka djupare in i studien och utforska vad detta betyder för din sexuella hälsa och vilka effekter en vibrator kan ha.

Skadar det förhållandet om jag använder en vibrator?

I den här studien ville forskarna undersöka om användning av vibratorer på egen hand (utan partner) påverkade kvinnors sexuella hälsa och tillfredsställelse, och om användning av vibratorer på olika sätt i ensamma kontra partnersammanhang hade någon inverkan på sexuell funktion.

Vad är sexuell funktion?

Sexuell funktion beskriver hur väl en persons kropp och sinne fungerar tillsammans under en sexuell aktivitet. Det inkluderar saker som att känna sig upphetsad, uppleva njutning och ha tillfredsställande sexuella relationer. Faktorer som ålder, hälsa och relationsstatus kan alla påverka sexuell funktion. Att ha en bra sexuell funktion är viktigt för det allmänna välbefinnandet i livet.

Forskarna rekryterade 488 kvinnor online och delade upp dem i tre grupper: de som använde vibratorer i både solo- och partnersammanhang (icke-diskrepanta), de som bara använde vibratorer ensamma (diskrepanta) och de som inte använde vibratorer alls.

Resultaten visade att det inte fanns några observerade skillnader i sexuell funktion mellan de tre grupperna. Det betyder att enbart användning av vibratorer inte hade någon negativ inverkan på den sexuella hälsan.

Forskarna fann dock att kvinnor som använde vibratorer i både solo- och partnersammanhang rapporterade större sexuell tillfredsställelse än de som bara använde vibratorer ensamma eller inte använde vibratorer alls. Detta tyder på att användningen av vibratorer tillsammans med en partner under sex kan öka din sexuella njutning och tillfredsställelse.

Vad är sexuell tillfredställelse?

Sexuell tillfredsställelse innebär att du känner dig lycklig och tillfredsställd efter att ha haft sex. Det handlar om att njuta av de fysiska och känslomässiga aspekterna av sex, antingen ensam eller tillsammans med en partner. Saker som att känna sig attraherad av din partner, ha bra kommunikation och känna sig trygg, och självsäker är exempel på faktorer som gör sex mer tillfredsställande. Att vara sexuellt tillfredsställd är en viktig del av ett romantiskt förhållande, men också i relationen med dig själv.

Dessutom rapporterade kvinnor som konsekvent använde vibratorer (antingen ensamma eller med partner) en större balans mellan sexuella ”belöningar” och ”kostnader” jämfört med de som inte använde vibratorer alls eller bara använde dem ensamma. Detta innebär att användning av vibratorer kan leda till mer positiva sexuella upplevelser och kan öka det allmänna sexuella välbefinnandet.

Vad menas med sexuella belöningar och kostnader?

”En större balans mellan sexuella belöningar och kostnader” syftar på hur nöjd en person känner sig med sin sexuella relation jämfört med hur mycket ansträngning eller uppoffring de känner att de investerar i relationen.

Till exempel, om någon känner att de anstränger sig mycket men inte får mycket tillfredsställelse av sin sexuella relation, kan de känna att kostnaderna väger tyngre än belöningarna. Å andra sidan, om någon känner att de får mycket tillfredsställelse och glädje av sin sexuella relation med minimal ansträngning eller uppoffring, kan de känna att belöningarna uppväger kostnaderna.

Att ha en större balans mellan sexuella belöningar och kostnader innebär i allmänhet att känna sig mer tillfredsställd med hur den sexuella relationen fungerar.

Sammantaget tyder studien på att enbart användning av vibratorer inte är skadligt för den sexuella hälsan och kan vara ett positivt tillskott både sexlivet du har med dig själv och din partner. Att använda en vibrator tillsammans med din partner kan dessutom leda till större sexuell tillfredsställelse och välbefinnande.

Så, en vibrator kommer inte förstöra mitt förhållande?

Låt oss först och främst ta upp elefanten i rummet: att använda en vibrator kommer inte att skada din sexuella hälsa. Faktum är att det faktiskt kan ha positiva effekter på din sexuella funktion och tillfredsställelse, oavsett om du har en manlig eller kvinnlig partner.

Så, vad ska du göra om du är intresserad av att använda en vibrator men också vill upprätthålla en sund sexuell relation med din partner? Här är några tips:

  • Kommunicera med din partner. Om du känner dig nervös eller osäker på att introducera en vibrator i ert sexliv, prata med din partner om det. Diskutera dina önskningar och gränser och se till att ni båda är bekväma med idén.
  • Använd vibratorn tillsammans. I stället för att bara använda vibratorn i ensamma sammanhang, försök att använda den även i ditt partnersexliv. Detta kan bidra till att förbättra intimiteten och den emotionella kopplingen mellan dig och din partner, vilket leder till större sexuell tillfredsställelse för er båda.
  • Lita inte enbart på vibratorn. Även om att använda en vibrator kan vara ett bra sätt att förbättra dina sexuella upplevelser, är det viktigt att inte lägga för mycket fokus på själva vibratorn. Kom ihåg att det finns många olika sätt att uppleva sexuell njutning, och det är viktigt att utforska dem alla tillsammans med din partner.
  • Ha kul! I slutet av dagen handlar sex om njutning och lust. Var inte rädd för att experimentera och prova nya saker, även om det innebär att det inte blir just som du tänkt. Det gäller även att använda en vibrator tillsammans med en partner. Se bara till att du gör det på ett säkert och samförståndsfullt sätt.

Sammanfattningsvis, att använda en vibrator kan ha positiva effekter på din sexuella hälsa och sexuella tillfredsställelse, så länge det görs på ett säkert och samförståndsfullt sätt. Det kan faktiskt förbättra din intimitet och kontakt med din partner att introducera en vibrator i ert sexliv.

Referenser:

Gauvin, S. E. M., Yessick, L., & Pukall, C. F. (2020). Picking up good vibrations: Discrepant vibrator use, sexual functioning, and sexual well-being in women with male partners. Psychology & Sexuality, 11(3), 254-265.

Vad tyckte du om den här artikeln?

Sexualrådgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

test

twst