Hur påverkas sexlivet av ångest och GAD

Hur förbättrar man sexlivet när man lever med GAD?

Enligt Folkhälsomyndigheten svarade 41% av tillfrågade kvinnor att de upplevde lätta besvär av ängslan, oro eller ångest. 11% av kvinnorna svarade att de upplevde svåra ångestbesvär. Ångest kan ha en komplex inverkan på din sexuella hälsa, från upphetsning till orgasmproblem, smärta under sex och bristande sexuell lust. Det krävs en förståelse och ett personligt, känsligt tillvägagångssätt för att verkligen förstå och hantera de unika sexuella problemen som ångest kan skapa, både för dig som enskild individ och i relationen med din partner. En öppen dialog med din partner eller en professionell terapeut kan vara nyckeln till att finna lösningar och återfå ett tillfredsställande sexliv.

Vanliga sexuella problem som drabbar kvinnor med ångest

För att skapa en förståelse kring hur ångest kan påverka sexlivet kommer här ett par exempel

Svårt att känna sig sexuellt upphetsad

Som kvinna med ångest kan du uppleva svårigheter med att bli sexuellt upphetsad, och detta problem kan manifestera sig på flera sätt. Trots att du kan känna dig kåt i sinnet kan din kropp reagera annorlunda, där en oroande tanke eller känsla kan blockera upphetsningen från att blomma ut. Exempelvis, om du har tidigare negativa sexuella erfarenheter eller oro över din sexuella prestation, kan detta leda till svårigheter att bli våt, vilket i sin tur kan göra sex smärtsamt och obekvämt.

Svårt att få orgasm

För dig som har problem med ångest kan vägen till orgasm vara kantad med hinder och frustration. Denna svårighet att nå klimax kan bero på olika faktorer som rädsla, spänningar och osäkerhet i relationen, eller oro över din kroppsbild. Om du exempelvis känner dig pressad att nå orgasm snabbt, kan det paradoxalt nog göra det svårare att slappna av och njuta av upplevelsen, vilket i slutändan försvårar eller gör det omöjligt att nå orgasm.

Smärta under Sex (Dyspareuni)

Ångest kan för dig leda till fysiska symtom som smärta under samlag. Detta kan orsakas av en ofrivillig sammandragning av musklerna i slidan (vaginism), som kan vara kopplad till en underliggande oro eller rädsla. Denna smärta kan vara mycket mer än bara ett fysiskt besvär, då den ofta är förknippad med känslomässig smärta och kan ha en långvarig inverkan på din sexuella hälsa och ditt välbefinnande.

Låg sexlust

Din ångest kan också påverka din sexuella lust på ett övergripande sätt, vilket leder till en minskad sexuell lust. Detta kan manifestera sig som en ovilja eller brist på intresse för sex med din partner, vilket kan ha djupgående effekter på relationen. Exempelvis, om du är orolig för att din partner inte förstår din ångest, kan detta leda till en känsla av distans eller missförstånd, som i sin tur kan dämpa din sexuella lust.

Ångestattacker under Sex

För dig som upplever ångest kan det vara särskilt problematiskt att hantera plötsliga ångestattacker under sex. Detta kan vara en mycket skrämmande och obekväm upplevelse, där du känner att ditt hjärta slår snabbare, svettas, och blir överväldigad av känslor av panik eller rädsla. Ibland kan du inte ens sätta fingret på varför dessa känslor kommer över dig – det bara händer. Detta kan leda till att du vill avbryta sexet omedelbart eller till och med undvika det helt och hållet i framtiden. Exempelvis kan en särskild rörelse eller ljud trigga en tidigare traumatisk händelse och utlösa attacken, och det kan kräva terapeutisk intervention för att arbeta igenom dessa känslomässiga svar.

Du har svårt att kommunicera din sexuella oro

Kommunikation är grundläggande för ett tillfredsställande sexliv, men för dig som lider av ångest kan det vara särskilt svårt att uttrycka dina känslor, behov och oro kring sex. Detta kan leda till missförstånd med din partner, som kanske inte fullt ut förstår dina känslor eller hur du vill bli berörd. Kanske du känner dig obekväm att uttrycka dina verkliga känslor eller att ställa de krav som skulle göra upplevelsen mer njutbar för dig. Denna brist på kommunikation kan förstärka dina sexuella problem, vilket skapar en ond cirkel av frustration och osäkerhet.

Rädsla för Intimitet

Ångest kan även manifestera sig som en rädsla eller ovilja att vara intim med en partner. Denna rädsla för intimitet handlar inte bara om sexuell aktivitet, utan kan även innefatta känslomässig närhet och öppenhet. Exempelvis kan du uppleva att du håller tillbaka dina verkliga känslor eller undviker djupare känslor att utvecklas av rädsla för att bli avvisad eller lämnad. Denna ovilja att engagera dig på ett djupare plan med din partner kan skapa en känsla av distans och ensamhet i relationen och kan påverka ditt sexliv negativt, eftersom en genuin emotionell kontakt ofta är nödvändig för ett tillfredsställande sexliv.

Sex med GAD

Vad är GAD och hur påverkar det sexlivet?

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är en kronisk psykisk hälsostörning som kännetecknas av långvarig och ofta oförklarlig ångest och oro över flera olika aspekter av livet, som arbete, relationer, hälsa eller ekonomi. Denna oro är konstant och oproportionerlig jämfört med den faktiska risken eller orsaken till bekymmer. Symptomen på GAD inkluderar konstant oro eller spänning, svårigheter att koncentrera sig, irritabilitet, muskelspänning och sömnproblem. Detta tillstånd påverkar ofta vardagen, och kan leda till problem i sociala och arbetsrelaterade situationer. Symptomen av GAD kan även manifesteras i sexuella sammanhang och skapa problem i sexlivet – här är ett par exempel.

Extra känslig för att bli avvisad

Om du lever med GAD kan du ha en ökad känslighet för tecken på avvisande eller missnöje från din partner. Denna känslighet kan bli mycket tydlig under sex. Exempelvis, om din partner inte är på humör för sex eller reagerar mindre entusiastiskt än vanligt på det du gör under sex, kan du tolka detta som ett tecken på att du inte är önskvärd eller tillräcklig för din partner. Denna rädsla för avvisande kan leda till ett mönster där du undviker sex helt och hållet eller känner en press att ”prestera” på ett visst sätt, vilket kan vara både stressande och otillfredsställande sex.

Oro för smärta

Ångest, särskilt GAD, kan leda till en överdriven oro för att något är fel i kroppen, eller att något ska göra ont. För dig som kvinna med GAD kan detta översättas till en extrem oro över sexuella symptom som smärta, torrhet eller en oförmåga att bli upphetsad. Denna oro kan bli en självuppfyllande profetia, där rädslan för dessa symptom faktiskt orsakar eller förvärrar dem. Exempelvis kan din rädsla för smärta under sex leda till muskelspänningar som i sin tur orsakar verklig smärta, vilket skapar en negativ cirkel som kan vara svår att bryta.

Stort sexuellt kontrollbehov

GAD kan också manifestera sig som ett behov av att ha kontroll över olika aspekter av ditt liv, inklusive ditt sexliv. För dig kan detta innebära en ovilja att prova nya saker med din partner, en rädsla för spontant sex eller ett behov av att ha sex enligt en viss rutin eller under mycket specifika förhållanden. Denna kompulsiva kontroll kan störa din och din partners förmåga att njuta av en naturlig och spontan sexuell relation. Det kan också skapa konflikter och missförstånd inom relationen, där din partner kan känna sig begränsad eller missförstådd.

Dessa problem representerar ytterligare komplexitet i den utmaning som kvinnor med GAD kan möta i sitt sexliv. Som du kan se, interagerar de olika symtomen på GAD på sätt som kan göra sexuell aktivitet till en källa till stress och oro snarare än njutning och intimitet. Terapi och stöd, särskilt med en professionell som har erfarenhet av att arbeta med ångest och sexuell hälsa, kan dock hjälpa dig att förstå och hantera dessa problem, så att du kan bygga en mer tillfredsställande och glädjande sexuell relation.

Sex med ångest

KBT för sexuella problem

Kognitiv-beteendeterapi (KBT) kan vara ett mycket effektivt verktyg för dig som kämpar med ångest, särskilt när det kommer till att förbättra ditt sexliv. KBT erbjuder en rad strategier och verktyg som är specifikt utformade för att hjälpa dig som kämpar med ångest att övervinna dina sexuella problem. Genom att arbeta tillsammans med en psykoterapeut, kan du förstå och förändra de tanke- och beteendemönster som hindrar dig från att ha ett tillfredsställande sexliv, och detta kan leda till en djupare och mer tillfredsställande sexuell och känslomässig relation med din partner.

Här är några korta exempel på hur man jobbar inom KBT för att lösa upp och förändra beteenden, tankar, och känslor som bidrar till sexuella problem:

Identifiera negativa tankemönster

KBT hjälper dig att känna igen och förstå de negativa tankemönstren som kan påverka ditt sexliv, där, om du exempelvis tänker ”Jag kommer aldrig att njuta av sex” eller ”Min partner tycker jag gör allt fel när vi ligger”, så skapar dessa tankar en känsla av rädsla och ovilja som hindrar dig från att slappna av och njuta. Genom att identifiera dessa tankar, kan psykoterapeuten och du arbeta tillsammans för att utmana och förändra dem.

Arbeta fram praktiska strategier

Avslappningstekniker: Terapeuten kan lära dig olika avslappningstekniker som djupandning eller progressiv muskelavslappning, vilket hjälper dig att hantera den spänning och ångest som kan uppstå före eller under sexuell aktivitet.

Exponeringsterapi: Detta innebär en gradvis och kontrollerad exponering för sexuella situationer som orsakar ångest, så att du kan lära dig att hantera dem utan överväldigande rädsla.

Kommunikationsträning: Du kan också få hjälp med att förbättra din förmåga att kommunicera dina känslor och behov till din partner, vilket gör det möjligt för dig att bygga en mer öppen och tillfredsställande sexuell relation.

Förstärka positiva sexuella erfarenheter

Genom att hjälpa dig att bygga upp en samling av positiva sexuella erfarenheter kan du börja se att sex faktiskt kan vara något njutbart och tillfredsställande, istället för något som är kopplat till stress och ångest. Detta kan till exempel göras genom att fokusera på kärleksfull beröring och ömhet, snarare än prestation eller orgasm, för att skapa en mer positiv och avslappnad inställning till sex.

Ökad självkännedom och självacceptans

KBT hjälper dig inte bara att förstå dina sexuella problem utan också dig själv som person, inklusive dina känslor, behov och önskningar. Genom att öka din förståelse för dig själv, kan du också öka din acceptans av dig själv som en sexuell varelse, och detta kan leda till att du känner dig mer bekväm och självsäker i ditt sexliv.

Om du upplever sexuella problem på grund av ångest behöver du inte lida i tystnad. Det finns proffs som vill och kan hjälpa dig handskas med dina symptom. Sök gärna efter en legitimerad psykoterapeut nära dig och skicka iväg en förfrågan via mail, redan idag.

test

twst