Tänker män ofta på sin penisstorlek?

Det är vanligare att kvinnor hämnas genom att vara otrogna jämfört med män

Sammanfattning

En ny studie undersökte sambanden mellan personlighetsdrag och olika former av otrohet, och avslöjade flera intressanta samband. Det visade sig att de som uppmäter en hög nivå av psykopati var mer benägna att ägna sig åt alla former av otrohet. Narcissism förutspådde känslomässig otrohet, medan sadism var knuten till fientlig otrohet (otrohet motiverat av hämnd). Intressant nog var kvinnor mer benägna att använda otrohet som ett hämndverktyg än män. Resultaten kan hjälpa terapeuter och forskare att förstå motiven bakom olika typer av otrohet, och vilka individer som tenderar att vara otrogna av olika anledningar.

Har din partner någonsin varit otrogen mot dig? Eller har du kanske varit den som orsakat hjärtesorg och svartsjuka på det viset? Vi ser ofta otrohet som en fysisk handling, men ofta är det mer än så. Otrohet kan anta många olika skepnader, vart och ett med sina distinkta effekter och kopplingar till olika personlighetsdrag. Intressant nog kastar ny forskning (March et al., 2023) ljus över detta och avslöjar spännande kopplingar mellan olika former av otrohet och vissa personlighetsdrag.

Men låt oss börja med grunderna: vad är egentligen otrohet? Otrohet innebär att man bryter mot förtroendet i en monogam kärleksrelation genom att ha romantiska eller sexuella interaktioner med någon annan än den fasta partnern. Även om denna definition kan låta enkel är otrohet ett komplext och mångfacetterat fenomen. Otrohet tar inte alltid formen av en fysisk sexuell affär; det kan också vara känslomässig motiverat eller till och med vara en form av hämnd.

De olika formerna av otrohet

Fysisk otrohet

Känslomässig otrohet

Illvillig otrohet

Fysisk otrohet är den typ av otrohet som vi ofta tänker på först – när någon en kärlekspartner utför en fysisk eller sexuell handling med någon utanför deras förhållande. Det är den typ av otrohet som, för oss, verkar mest uppenbar; den handlar om att tillfredsställa ett fysiskt behov med någon annan när vår primära partner inte räcker till eller känns rätt.

Känslomässig otrohet handlar inte om den fysiska handlingen, utan istället om känslor och emotionell kontakt. Känslomässig otrohet inträffar när en kärlekspartner knyter ett djupt känslomässigt band med någon som inte är deras partner. Det handlar om att söka emotionell tillfredsställelse genom romantik hos någon annan än sin partner. Denna person blir deras förtrogna, den som de delar hemligheter med och ofta den som de investerar sin känslomässiga energi i, vilket gör att deras primära romantiska partner känner sig försummad och förrådd.

Illvillig otrohet (otrohet som hämnd) är den mest sadistiska formen av otrohet, eftersom den inte syftar till att tillfredsställa ett sexuellt eller känslomässigt behov, utan motiveras av hämndlystet och en önskan om att aktivt såra sin primära romantiska partner. Illvillig otrohet syftar alltså till att medvetet skada den andra personen i förhållandet, vanligtvis som en motreaktion på något som skett i förhållandet; som ett bråk eller ett svek.

Vilka människor är otrogna på olika sätt?

Att förstå dessa typer av otrohet är det första steget att förstå vilka människor som väljer de olika formerna av otrohet. Ny forskning erbjuder nämligen några fascinerande insikter om just detta. I den aktuella studien deltog 240 personer, en varierad skara individer i åldrarna 18 till 67 år. Syftet med studien var att upptäcka kopplingar mellan olika former av otrohet och specifika personlighetsdrag, särskilt de som är kopplade till den ”mörka tetraden” – narcissism, Machiavellianism, psykopati och sadism.

Psykopatiska individer är mer otrogna

Resultaten av studien visade sig vara en riktig guldgruva av psykologiska fynd. Deltagarna som uppmätte höga poäng på skalor som mätte personlighetsdraget psykopati var mer benägna att ägna sig åt alla former av otrohet. Psykopati innebär att man besitter egenskaper som brist på empati, impulsivt beteende och en förmåga att manipulera andra, vilket gör det lättare för individer med höga nivåer av psykopati att vara otrogna utan att känna sig skyldiga.

Narcissister är oftare känslomässigt otrogna

Studien visade också att personer med höga nivåer av personlighetsdraget narcissism var mer benägna att ägna sig åt känslomässig otrohet. Eftersom narcissister upplever en förhöjd nivå av egocentrism och längtar efter ständig beundran från så många individer som möjligt kan de dras till att skapa känslomässiga förbindelser utanför sitt förhållande för att tillfredsställa sitt ego.

Sadistiska individer använder oftare otrohet som hämnd

De deltagare som uppmätte höga nivåer av sadism tenderade att vara otrogna som ett sätt att hämnas på en romantisk partner. Detta är logiskt, eftersom sadism innebär att man njuter av att orsaka andra smärta. Så i samband med relationer kan individer med framstående sadistiska drag finna tillfredsställelse i att orsaka känslomässig skada på sina partners genom otrohet.

Kvinnor använder oftare otrohet som ett sätt att såra sin partner

Kön spelade också en intressant roll i vilken form av otrohet som var vanligast. Resultatet av studien visade att kvinnor var mer benägna än män att ägna sig åt illvillig otrohet, vilket bryter mot stereotypen att män är de som agerar impulsivt och sadistiskt när det kommer till kärlek och relationer. Det här fyndet visar att kvinnor lika gärna kan ägna sig åt sådana beteenden, särskilt när det handlar om att orsaka sin partner avsiktlig skada genom att vara otrogen.

Kunskap om otrohet och personlighet är värdefullt

Fynden av denna studie kan verka rätt dyster, men kunskapen om dessa mönster kan få flera positiva konsekvenser i den verkliga världen. De kan hjälpa terapeuter och forskare att skilja mellan olika typer av otrohet, hjälpa oss att bättre förstå motivationen bakom otrohet och deras kopplingar till specifika personlighetsdrag.

Kan hjälpa psykologer att förbättra parterapi

Ännu viktigare är att dessa insikter kan hjälpa terapeuter att utveckla effektiva strategier för att hantera otrohet i relationer. Genom att förstå vilka underliggande personlighetsdrag som bidrar till olika typer av otrohet kan terapeuter och psykologer skräddarsy sina interventioner för att hantera specifika relationsproblem och hjälpa romantiska par på ett mer effektivt sätt.

Kan hjälpa oss förutse otrohet

Dessutom kan denna forskning bidra till utvecklingen av verktyg för att screena för potentiella tendenser till olika typer av otrohet. Dessa verktyg kan sedan användas i terapisessioner för att hjälpa individer att förstå sina egna eller sin partners beteenden bättre och, i slutändan, hjälpa till att återuppbygga förtroende och läka relationer.

Sammanfattningsvis är otrohet en komplex fråga som går utöver den enkla handlingen att ha sex med någon som inte är ens partner. De olika formerna av otrohet (fysisk, känslomässig och illvillig) är kopplade till specifika personlighetsdrag, vilket ger oss insikter om varför vissa människor är otrogna. Att förstå dessa kopplingar kan vara avgörande för att ta itu med och övervinna otrohet i intima relationer.

Referenser:

Evita March, Jessica Antunovic, Alex Poll, Jacob Dye & George Van Doorn (2023) High (in)fidelity: gender, the Dark Tetrad, and infidelity, Sexual and Relationship Therapy, DOI: 10.1080/14681994.2023.2220279

Vad tyckte du om den här artikeln?

Sexualrådgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

test

twst