Varför pratar alla om Satisfyer?

Här är den vanligaste anledningen till att han inte får stånd

Rent kliniskt är erektionsproblem (ED), den återkommande oförmågan att uppnå eller bibehålla en erektion som är tillräckligt stark för att ha ett tillfredsställande sexliv. Men erektionsproblem är mer än bara en klinisk diagnos. Det är en komplex fråga som påverkar många män och deras partners. Det är viktigt att inse att människokroppen är ett intrikat utformat nätverk och att en mans förmåga att få stånd ofta är en barometer för den allmänna hälsan – både psykiskt och fysiskt. När vi pratar om erektionsproblem och varför de uppstår är det därför viktigt att beakta det intrikata samspelet mellan känslomässigt välbefinnande och sexuell funktion, särskilt när det gäller ångest eller nervositet i samband med sex.

Varför uppstår erektionsproblem?

Den underliggande orsaken till erektionsproblem kan vara antingen fysisk (organisk) eller psykologisk (psykogen), eller en kombination av båda. Idag ska vi fördjupa oss i hur nervositet, en vanlig känsla, kan bidra till erektionsproblem hos män. Vi ska gå igenom varför det är fysiologisk omöjligt för de flesta män att få stånd när de känner av stress och nervositet. Vi ska också gå igenom flera vanliga sexuella eller relationsmässiga scenarier som framkallar stress eller nervositet hos män.

Låt oss först ta en snabb avstickare till erektionens biologi för att förstå vad som egentligen händer när en man får stånd. Erektioner är ett resultat av en komplex, samordnad process som involverar det centrala och perifera nervsystemet, hormoner, blodkärl och erektilvävnad i penisen. Processen börjar med sexuell upphetsning, antingen fysiskt eller psykologiskt, vilket leder till frisättning av kväveoxid i penisvävnaden. Denna kemikalie gör att blodkärlen i penis vidgas, vilket fyller svällkroppsvävnaderna med blod vilket resulterar i en styv erektion. Det parasympatiska nervsystemet reglerar främst denna process.

När en man känner sig nervös eller orolig blir kroppens reaktion fundamentalt annorlunda. Stress aktiverar kroppens sympatiska nervsystem, allmänt känt som fight or flight -systemet. Detta system hjälper oss överleva farliga eller hotfulla situationer genom att omdirigera kroppens resurser (blodflöde, syresättning, energi etc.) till system som är viktiga för kortsiktig överlevnad. Eftersom fortplantning inte är nödvändigt för att ta sig ur en farlig situation levande prioriteras kroppens sexuella funktion lägre än andra kropplsiga funktioner under stress och nervositet. Detta leder bort blodflödet från penis till andra, viktigare områden, vilket orsakar svårigheter att uppnå eller bibehålla en erektion.

Stress är den främsta anledningen till erektionsproblem

Även om en mans liv inte hotas på en daglig basis, framförallt inte när han har chansen att ha sex, kan situationer uppstå där han känner sig stressad, orolig, eller nervös. Alla dessa känslor översätts till ett stresspåslag i kroppen. Med andra ord gör inte hans kropp någon större skillnad på nervositet och fara. Det sympatiska nervsystemet aktiveras oavsett och det kan aktiveras i samband med flera relationella och sexuella scenarier.

Situationer som kan leda till stress och erektionsproblem

Första gången han har sex

Detta är ett vanligt scenario där nervositet kan spela en betydande roll för hans förmåga att få stånd. Om en man är på väg att vara intim med en ny partner, eller kanske den första partnern någonsin, kan pressen att prestera sexuellt och tillfredsställa partnern vara överväldigande. Rädslan för att bli dömd, kritiserad eller hånad för att han inte är tillräckligt bra i sängen kan aktivera ”fight or flight”-reaktionen, vilket leder till erektionsproblem.

Sexuell prestationsångest

Denna term avser ihållande oro för ens sexuella prestationer. Han oroar sig helt enkelt för att inte vara tillräcklig för dig. Den rädslan för att vara otillräcklig kan härröra från en tidigare erfarenhet, ett tidigare sexuellt misslyckande, eller från samhälleliga normer och orealistiska förväntningar på maskulinitet och mäns sexuella förmåga. Denna kroniska ångest kan skapa en ond cirkel av erektionsproblem, där hans tidigare misslyckanden leder till en rädsla för nya misslyckanden, vilket oundvikligen leder till nya misslyckanden som ytterligare spär på hans rädsla för att inte kunna får stånd och prestera sexuellt.

Bråk i förhållandet

Kronisk känslomässig stress på grund av relationskonflikter eller gräl kan också utlösa erektionsproblem. Negativa känslor som ilska, sorg eller brist på förtroende och tillit kan stimulera det sympatiska nervsystemet och hindra den normala sexuella responsen på sexuell stimuli. Det blir helt enkelt svårt att få stånd om han fortfarande känner sig arg, ledsen, eller sårad från ett bråk.

Rädsla för könssjukdomar eller graviditet

Rädslan för att drabbas av sexuellt överförbara infektioner (STI) eller orsaka en oavsiktlig graviditet är en mindre vanlig rädsla, men fortfarande en som kan framkalla ångest och leda till erektionsproblem. Denna rädsla kan vara särskilt påtaglig för många män under ett one night stand där snack om sexuell hälsa och säkerhet kanske inte har ägt rum.

Problem med kroppsuppfattning och självkänsla

Negativ självuppfattning, känslor av otillräcklighet eller missnöje med sin kropp kan också orsaka nervositet vid sexuella möten. Detta är en känsla som många kvinnor kan relatera till – om man inte känner sig säker och nöjd med sin egen kropp är det svårt att slappna av under sex. Denna nervositet kan aktivera det sympatiska nervsystemet, vilket leder till vaginal torrhet hos kvinnor och erektionsproblem hos män.

Åldersrelaterad ångest

När män åldras kan de bli alltmer oroliga över sin sexuella förmåga, ofta på grund av samhälleliga normer och förväntningar på att män över 35 ska vara lika kåta och virila som de var under gymnasiet. Även mäns kroppar förändras när de åldras, och ibland kan förändringen orsaka osäkerhet över sitt eget utseende. Att vara orolig för hur ens kropp ser ut, ens avtagande sexuella uthållighet eller tvivel om att man har förmågan att tillfredsställa en yngre partner sexuellt kan utlösa ångest och leda till erektionsproblem.

Han har inte haft sex på länge

För män som inte har varit sexuellt aktiva under en längre tid kan det kännas nervöst att börja ha sex igen. Detta kan bero på en mängd olika orsaker, många relaterade till varför han inte haft sex på länge. Det kan handla om något så alvarligt som en partners död, en skilsmässa eller ett personligt val att avstå från sex. Denna känsla av att ”börja om på nytt” kan vara överväldigande och leda till prestationsångest.

Sexuella trauman eller övergrepp

Män som har upplevt sexuella trauman eller övergrepp kan känna sig nervösa eller ängsliga under sexuella möten och det är lätt att förstå varför. För många av dessa än förknippas sex inte med njutning eller känslomässig närhet, utan det helt motsatta. Rädsla, skam eller ångest i samband med tidigare traumatiska upplevelser kan aktivera det sympatiska nervsystemet, vilket leder till erektionssvårigheter.

Att ha sex på en okänd plats

Att ha sex i nya eller icke-traditionella miljöer (som offentliga platser, eller hemma hos en främling han träffat på krogen samma kväll) kan öka känslan av nervositet på grund av risken att bli upptäckt eller rädslan av att inte känna sig trygg i en okänd miljö. Denna adrenalinkick kan ibland störa förmågan att uppnå eller bibehålla en erektion.

Press på att göra sin partner gravid

Par som försöker bli gravida kan uppleva att pressen och förväntningarna på att uppnå graviditet kan leda till sexuell prestationsångest. Sexakten skiftar från att vara en intim, njutbar upplevelse till ett medel för att uppnå ett specifikt mål, vilket kan orsaka betydande stress och potentiellt hindra honom från att få stånd. Även om båda parter längtar efter att få barn är det viktigt att komma ihåg att det absolut viktigaste är att sex ska vara roligt och tryggt.

Utforska sexuella fantasier

När par bestämmer sig för att utforska nya sätt att ha sex på genom rollspel eller fantasier kan det väcka känslor av nervositet eller osäkerhet. Oro för potentiell pinsamhet, partnerns reaktioner eller rädsla för det okända kan leda till erektionsproblem.

Pornografi

Även om porr ofta anklagas för att orsaka erektionsproblem hos män har forskning visat gång på gång att män som konsumerar pornografiskt material inte upplever erektionsproblem i större utsträckning än män som konsumerar mindre porr (Landripet & Štulhofer, 2015). Där emot kan regelbunden konsumtion av pornografi skapa orealistiska förväntningar på mannens sexuella prestation och sättet han förhåller sig till sin egen kropp. Detta kan leda till självtvivel och prestationsångest under riktiga sexuella stunder med en partner, vilket kan bidra till erektionsproblem.

Mindre stress leder till mindre risk för erektionsproblem

I vart och ett av dessa scenarier är den gemensamma tråden ångest eller nervositet – känslor som kan påverka en mans förmåga att bli hård. Detta på grund av de fysiologiska effekter som stress har på kroppen och det sympatiska nervsystemet.

Nu när vi förstår sambandet mellan nervositet och erektionsproblem är det viktigt att inse att vi kan minska risken för erektionsproblem genom att vara medvetna om hur du och din manliga partner känner er i stunden, vart ni befinner er, och förväntningarna ni har på varandra. Kognitiv beteendeterapi (KBT), sexualterapi och parterapi kan hjälpa individer och par att utforska och ta itu med grundorsakerna till hans sexuella oro. I vissa fall kan även mediciner eller livsstilsförändringar vara fördelaktiga.

Vad kan man göra för att minska den sexuella prestationsångesten som leder till erektionsproblem?

Det är viktigt att förstå och acceptera samspelet mellan känslomässig och sexuell hälsa. Det gör det möjligt för individer att söka hjälp och öppet diskutera dessa frågor, vilket gör det möjligt att avlägsna stigmat som är förknippat med erektionsproblem. Kom ihåg att nervositet är en normal mänsklig känsla, och att uppleva erektionsproblem som ett resultat av detta återspeglar inte en mans maskulinitet eller värde som individ. Det är en signal från hans kropp, och liksom som alla andra signaler, är dessa viktiga att lyssna på.

Att använda mindfulnessmetoder som yoga, meditation eller progressiv muskelavslappning kan hjälpa till att hantera kronisk ångest eller sexuell nervositet. Dessa tekniker främjar avslappning, förbättrar humöret och kan hjälpa till att bryta cykeln av prestationsångest och erektionsproblem.

Det är viktigt att komma ihåg att nervositetsinducerade erektionsproblem inte är en isolerad upplevelse; många män stöter på det vid olika tillfällen i livet. Genom att förstå det intrikata förhållandet mellan nervositet och erektilfunktion kan vi se till att sex fungerar som en källa till njutning och kontakt, snarare än stress och ångest.

Vad kan jag göra när han inte får upp den?

Ta det inte personligt

En mans oförmåga att få stånd säger inget om hur vacker du är, eller hur mycket han älskar dig. Kom ihåg att erektionssvårigheter ofta beror på inre faktorer som stress, ångest eller hälsoproblem, och inte på bristande intresse eller attraktion.

Visa empati och förståelse

Om din partner lider av prestationsångest kan din förståelse och ditt stöd göra stor skillnad i att minska känslan av stress. Försäkra honom om att det är okej, att det inte gör honom till en sämre man och att du finns där för honom oavsett om hans penis står eller inte. Var lättsam och berätta att ni kan försöka igen en annan gång. Känslomässig tröst kan bidra till att lindra hans nervositet med tiden. Det visar honom också att ett misslyckande inte leder till katastrofala konsekvenser, vilket ytterligare minskar pressen.

Öppna kommunikationslinjer

Uppmuntra din partner att prata om sina känslor och rädslor. Genom att skapa ett säkert utrymme för kommunikation kan du hjälpa honom att uttrycka sin oro och bearbeta den tillsammans.

Undvik att pressa eller skynda

Pressen att prestera i stunden kan förvärra hans prestationsångest. Fokusera i stället på att skapa en avslappnad och intim atmosfär. Ägna er åt andra former av intimitet som kramar, kyssar eller ömsesidig onani, vilket kan främja känslomässig kontakt och njutning utan det omedelbara behovet av erektion.

Uppmuntra till professionell hjälp

Om problemet kvarstår, uppmuntra honom att söka professionell hjälp. En vårdgivare kan hjälpa till att identifiera grundorsaken till hans erektionssvårigheter och föreslå lämpliga behandlingsalternativ. Kom ihåg att erektionsproblem kan uppstå på grund av fysiska anledningar, inte bara handlar mentala.

Ha tålamod

Att övervinna nervositetsrelaterade erektionssvårigheter tar tid. Ditt tålamod, din förståelse och ditt ihålliga stöd kan hjälpa din partner på denna resa.

Det är viktigt att komma ihåg att erektionsproblem är vanligt förekommande och behandlingsbart. Genom att främja en miljö med öppen kommunikation, empati och förståelse kan du hjälpa din partner att navigera sina erektionsproblem på ett effektivt sätt. Sex är en gemensam resa, och utmaningar längs vägen ger möjligheter att stärka ert känslomässiga band och fördjupa er förståelse för varandra.

Om du vill läsa mer om vad man gör när ens partner inte får stånd kan du klicka på länken och läsa vidare om vad du kan göra.

Referenser:

Landripet, I., & Štulhofer, A. (2015). Is Pornography Use Associated with Sexual Difficulties and Dysfunctions among Younger Heterosexual Men?. The journal of sexual medicine.

Vad tyckte du om den här artikeln?

Sexualrådgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

test

twst