förlorar-man-känseln-av-en-vibrator
Foto: Tingles

Blir man mindre känslig om man använder en vibrator?

Jag funderar på att köpa en vibrator men är rädd för att den kommer göra mig mindre känslig där nere. När jag frågade efter vilken vibrator som är bäst i en stor Facebook-grupp svarade många att deras vibratorer hade gjort dem mindre känsliga där nere och att detta gjorde det svårare för dem att få orgasm. Jag är är nyfiken på att skaffa en vibrator eller något, men samtidigt vill jag inte förlora känseln i min klitoris bara för att jag köpte en vibrator. Så, jag undrar om det är sant att kraftiga vibrationer kan göra slidan eller klitoris mindre känslig?

-Carolina, 23

I en studie från 2009 (Herbenick et al., 2009) där över 3 800 kvinnor medverkade svarade 16,5% att de någon gång känt av domningar eller okänslighet som en bieffekt av onani med vibrator. Dock rapporterade 15,4% av kvinnorna att denna bieffekt endast varade i max 60 minuter efter användning. Endast 0,5% av de 3 800 tillfrågade kvinnorna svarade att domningarna varade över 24 timmar. Detta tyder på att risken för minskad känslighet i underlivet som ett resultat av onani med vibrator är ytterst liten.

Rädslan för att bli bedövad eller mindre känslig i underlivet som en konsekvens av vibratoronani är lätt att förstå. Självklart hade minskad känslighet i ett av kroppens främsta njutningscentrum varit väldigt tungt att leva med. Ännu mer problematiskt hade det nog blivit om man visste att man själv orsakat sin minskade känslighet.

Även det är mycket möjligt att hjärnan reagerar allt mindre på nervimpulser som kommer från en konstant ström av stimuli från ett specifikt område på kroppen finns det ingen data som tyder på att vardagligt bruk av en genomsnittlig klitorisvibrator skulle minska känsligheten i klitoris. Det finns inte heller någon data som indikerar att en klitorisvibrator skulle orsaka mer skador på nerverna i klitoris än ett par mänskliga fingrar. Med andra ord, om vi skulle bli mindre känsliga av onani hade det förmodligen inte spelat någon större roll om vi använt oss av en vibrator eller händer.

I studien från 2009 som jag nämnde ovan ville forskare kartlägga hur kvinnor som regelbundet använder en vibrator upplever sin egen sexuella funktion och vilka potentiellt negativa konsekvenser kvinnor upplever när de onanerar med hjälp av en vibrator.

Till studien rekryterades 3 800 kvinnor i åldrarna mellan 18 och 60, ett väldigt representativt åldersspann.

Är det hälsosamt att onanera med vibrator?

Förutom att kvinnorna som onanerade med vibratorer visade en större sannolikhet att ha uppsökt en gynekolog under det senaste året (?) visade datan på att användning av vibratorer var signifikant relaterad till flera aspekter av sexuell funktion (dvs. sexlust, upphetsning, lubrikation och orgasm) där kvinnor som nyligen använt en vibrator under onani visade tecken på högre sexuell funktion i de flesta av dessa områden. Detta ger oss indikationer på att det finns ett samband mellan att använda en vibrator och positiv sexuell funktion. Det vill säga; kvinnor som rapporterade att de använder vibratorer uppvisade en starkare sexlust, mer upphetsning och en bättre orgasmförmåga. Dessa kvinnor blev också våtare under upphetsning jämfört med kvinnor som aldrig använt en vibrator. Detta ger oss indikationer på att det faktiskt kan vara hälsosamt att använda en vibrator när man onanerar och att en klitorisvibrator kan ha hälsofrämjande effekter.

Finns det några risker med att använda klitorisvibrator?

Enligt studien verkar det onekligen som att vibratorer kan ha en starkt hälsosam inverkan på kvinnors sexuella funktion i stort, men hur var det egentligen med bieffekterna? Upplevde kvinnorna några negativa konsekvenser av sitt vibratoranvändande? I tabellen nedan kan du se en sammanfattning av vilka negativa bieffekter som forskarna frågade efter och hur många av de 3 800 kvinnorna som rapporterade att de upplevt de olika bieffekterna. Dessutom visar tabellen hur länge bieffekterna varade.

Källa: Herbenick et al., 2009

Minskar känseln i klitoris om man använder en vibrator?

De flesta kvinnor (71,5%) rapporterade att de aldrig har upplevt några könssymptom associerade med vibratoranvändning. Faktum är att den vanligaste bieffekten som upplevts av flest kvinnor i studien var just minskad känslighet och domning efter att ha onanerat med hjälp av en vibrator. Det var dock endast 16,5% av kvinnorna som rapporterade att denna bieffekt uppstått minst en gång och endast 3,4% svarade att domningar i underlivet skedde varje gång de använde en vibrator.

Även om domningar inte var helt ovanligt 9% av de 16,5% som upplevde bieffekten minst en gång att domningarna avtog och känseln återställdes på mindre än fem minuter efter avslutad användning.

Vi kan därmed känna oss trygga med att domningar och förlorad känsel i klitoris eller (eller underlivet generellt) på grund av vibrationer är ganska ovanligt och även om det faktiskt förekommer i vissa unika fall säger de flesta kvinnor att känseln återvänder snabbt efteråt. Domningarna är med andra ord inget som kvarstår.

Smärta efter onani med vibrator

Att känna smärta i underlivet efter att ha använt en vibrator var en av de ovanligaste bieffekterna. Endast 3% av kvinnorna som använt en vibrator svarade att de känt obehag i form av smärtor i underlivet efter att ha onanerat med sin vibrator. De flesta av dessa kvinnor svarade också att smärtan endast uppstod någon gång ibland och oftast avtog på mindre än 5 minuter. Det framgick inte i studien varför exakt kvinnorna som upplevde smärta gjorde det, eller vart exakt smärtan satt.

Det verkar med andra ord som att smärtor i slidan eller i underlivet också är relativt ovanligt och att smärtan tenderar att gå över väldigt snabbt i de unika fall det uppstår.

Inflammation och svullnad av vibratorn

8% av de tillfrågade kvinnorna svarade att de någon gång upplevt svullnad eller inflammation i underlivet på grund av deras vibrator. Det är dock svårt att avgöra exakt vad som menades med ”svullnad”. Både mäns och kvinnors könsorgan tenderar att fyllas med blod och därmed svullna vid sexuell upphetsning och självklart går inte denna svullnad ned innan den sexuella upphetsningen avtar. Det kan med andra ord handla om en helt naturlig svullnad i underlivet. 4,6% av kvinnorna svarade att svullnaden avtog på mindre än en timma och 2,6% rapporterade att svullnaden i underlivet stannade kvar i över en dag efter att de använt en vibrator.

Sår i underlivet av vibratorn

Den mest sällsynta skadan som skedde genom att onanera med en vibrator var sår och rivmärken. Endast 1.1% av 3 800 kvinnor svarade att de någon gång fått sår eller rivmärken på grund av sin vibrator. 0.9% av kvinnorna svarade att dessa sår läkte på mindre än en timma.

Det verkar med andra ord som att näst intill inga kvinnor alls får sår eller rivmärken genom att använda en vibrator som sexleksak och de ytterst få som upplevde detta fick väldigt små skador som läkte på väldigt kort tid.

Så, är det skadligt att onanera med en vibrator?

Allt sammantaget kan vi med stor säkerhet säga att kvinnor kan känna sig trygga när de onanerar med en vibrator. Det verkar inte som att vibratorer orsakar någon större skada på de kvinnor som använder klitorisvibratorer eller kraftigare wand-vibratorer för att onanera. Även om domningar och minskad känsel i klitoris / underliv förekom hos vissa kvinnor i studien återfick majoriteten av dessa kvinnor sin fulla känslighet i underlivet efter mindre än fem minuter.

Det verkar med andra ord som att den påstådda bieffekten med permanent minskad känslighet i klitoris inte existerar i verkligheten. An blir inte mindre känslig av att onanera med en vibrator, i alla fall inte permanent.

Lättare att få orgasm med vibrator

Dessutom verkar det inte alls som att kvinnor som onanerar med en vibrator får allt svårare att uppnå orgasm. Faktum är att studien visar på det motsatta; att kvinnor som onanerar med en vibrator som sexhjälpmedel har lättare för att få orgasm jämfört med kvinnor som inte har använt en vibrator.

Självklart beror allt på hur ofta man använder sin vibrator och hur man väljer att onanera med sin vibrator. Kanske finns det vissa metoder som skapar en kraftigare minskning i känslighet i slidan och kanske finns det vibratorer som är så pass starka att de faktiskt kan åstadkomma skador i underlivet. Det verkar dock inte som att något av dessa två alternativ är något som gemene kvinna behöver oroa sig för.

Borde jag köpa en vibrator?

Ja, jag tycker absolut att du ska köpa en vibrator! Det är ett fantastiskt sexhjälpmedel som (bevisligen) kan öka din förmåga att få orgasm, men också krydda sexlivet i övrigt. En vibrator är alltid ett välkommet tillskott i sängen och öppnar helt nya dörrar till sexuell njutning och variation i sexlivet. En studie som undersökte exakt vilka positiva effekter som kommer av att använda en vibrator finner du här.

Vibrator och glidmedel

Det är helt riktigt och inte alls ovanligt att det kan uppstå friktion mellan vibratorn och huden. Huden i underlivet kan ofta kännas något fuktig och en bra vibrator består oftast av rent silikon. Tillsammans kan dessa skapa en rätt kraftig friktion som kan kännas något obekväm för många kvinnor. För att minska friktionen mellan vibratorn och huden kan man applicera ett vattenbaserat glidmedel över det område man vill stimulera. På så vis bibehålls känslan av vibrationerna, samtidigt som sexleksaken ”sliter” mindre på huden. Har du inte glidmedel går ett par droppar saliv också bra att använda som lubrikatorn, ibland till och med bättre än vanligt glidmedel.

Numera finns även de kolossalt populära lufttrycksvibratorerna på marknaden. Dessa vibratorer har ingen kontakt med området som stimuleras, vilket sänker friktionen till 0. Lufttrycksvibratorer använder vakuum och lufttryck för att stimulera klitoris på ett sätt som har öppnat upp en helt ny värld av njutning för många kvinnor.

Referenser:

Herbenick, D., Reece, M., Sanders, S., Dodge, B., Ghassemi, A., & Fortenberry, J. D. (2009). Prevalence and characteristics of vibrator use by women in the United States: Results from a nationally representative study. The journal of sexual medicine, 6(7), 1857-1866.

test

twst