Han vill inte ha sex med mig längre

Min pojkvän vill inte ha sex längre

Hej! Jag (F24) har varit tillsammans med min pojvän (M30) i två år nu och vi fungerar verkligen jättebra ihop. Han är den första mannen jag känner att jag verkligen kan lita på och på senare tid har jag börjat fundera över om han kanske är mannen jag kommer spendera resten av mitt liv med. Allt känns verkligen så rätt. Tyvärr så har hans sexlust börjat försvinna. Eller, jag vet inte riktigt om det är hans sexlust. Han vill bara inte ha sex lika ofta längre. Tidigare kunde vi ha sex 10 gånger på en vecka. Nu vill han inte ha sex med mig längre, nästan. Vi kanske har sex en eller två gånger på en månad. Jag vet inte riktigt vad som kan vara fel. Har ni några tips på varför han inte vill ha sex med mig längre? Finns det något jag kan göra?

-Olivia

Om du befinner dig i en situation där din pojkvän inte vill ha sex längre kan det vara en frustrerande och förvirrande upplevelse. Du kanske börjar undra om det är något fel på ert förhållande eller om din partner inte längre är attraherad av dig. Det är dock viktigt att förstå att en minskad sexuell lust kan orsakas av en mängd olika faktorer, varav vissa kanske inte har något med dig eller ert förhållande att göra.

Varför vill han inte ha sex längre?

Stress

Höga stressnivåer kan ha en betydande inverkan på en persons sexlust. Om din pojkvän går igenom en särskilt utmanande tid på jobbet eller i sitt privatliv kan han vara alltför upptagen av sina problem för att fokusera på sexuell intimitet. Du kan erbjuda ditt stöd genom att lyssna på hans oro och hjälpa honom att hitta sätt att hantera sin stressnivå, till exempel genom träning, meditation eller terapi.

Depression eller ångest

Psykiska problem som depression eller ångest kan också påverka en persons libido. Om din pojkvän upplever symtom som lågt humör, brist på energi eller känslor av hopplöshet kan han ha nytta av professionell hjälp som terapi eller medicinering. Det finns inget som reducerar sexlust så effektivt som känslor av depression och ångest.

Fysiska hälsoproblem

Vissa medicinska tillstånd eller mediciner kan också orsaka minskad sexuell lust. Om din pojkvän nyligen har börjat med en ny medicinering eller upplever några fysiska symtom, uppmuntra honom att prata med sin läkare för att utesluta eventuella underliggande hälsoproblem.

Relationsproblem

Även om det kanske inte är fallet är det viktigt att överväga om det kan finnas några relationsproblem som bidrar till din pojkväns bristande intresse för sex. Kommunikationsstörningar eller olösta konflikter. Kanske känner han sig sårad över något som sagts, eller något som hänt i ert förhållande. Alla dessa scenarion påverka ett pars sexuella kontakt negativt.

Oavsett vad som är anledningen till att han inte vill ha sex längre är det viktigt att ha ett öppet och ärligt samtal med din pojkvän om vad som kan orsaka hans bristande intresse för sex. Försök att närma dig samtalet på ett icke-dömande och stödjande sätt och låt honom veta att du bryr dig om hans välbefinnande och vill förstå vad han går igenom. Tänk på att han kanske känner sig generad eller skäms över sin minskade libido, så försök att skapa ett säkert och bekvämt utrymme för honom att öppna sig. Närma dig samtalet vid ett tillfälle då ni har kul tillsammans, eller känner er avslappnade. Undvik att prata om hans bristande sexlust direkt efter ett misslyckat försök att initiera sex. När du har en bättre förståelse för vad som kan orsaka din pojkväns minskade libido kan ni tillsammans arbeta för att hitta lösningar.

Hur får jag min pojkvän att vilja ha sex oftare?

Prioritera intimitet

Även om din pojkvän inte är intresserad av att ha sex är det fortfarande viktigt att prioritera intimitet i ert förhållande. Det kan innebära att kramas, hålla varandra i handen eller till och med bara spendera kvalitetstid tillsammans utan distraktioner.

Utforska andra former av intimitet

Även om sex är en viktig del av många relationer är det inte det enda sättet att uppleva intimitet med din partner. Du kan prova att utforska andra former av fysisk beröring, som massage eller att ta ett bad tillsammans.

Var tålmodig och stödjande

Kom ihåg att din pojkväns bristande intresse för sex sannolikt inte är en återspegling av hans känslor för dig. Försök att vara tålmodig och stöttande när ni tillsammans arbetar med denna fråga. Undvik, till varje pris, att få honom att känna sig stressad eller pressad. Man kan inte ha sex för någon annans skull, och det är viktigt att förstå att en bristande sexlust kan vara ett symptom på ett större underliggande problem – behandla problemet, inte symptomen.

Initiera sex oftare

Ibland kan vi leva i förhållanden under gamla könsnormer utan att riktigt veta om det. Traditionellt sätt förväntar sig ofta kvinnor att mannen är personen som ska vara kåt, villig och alltid den som initierar sex. Så är inte fallet. Faktum är att det kan kännas tråkigt eller omotiverande att bära ansvaret för sex helt själv i ett förhållande. Att börja initiera sex oftare kan vara ett sätt att förbättra er sexuella kontakt om din pojkvän upplever en minskad libido. Det är dock viktigt att komma ihåg att sexuell lust är en dubbelriktad väg och att det inte enbart är ditt ansvar heller att initiera sex.

Om du bestämmer dig för att ta på dig en mer proaktiv roll när det gäller att initiera sex är det viktigt att kommunicera öppet med din pojkvän om dina avsikter. Du kan försöka uttrycka dina önskningar och fantasier på ett icke-dömande sätt och be honom om hans input och feedback.

Samtidigt är det viktigt att respektera din pojkväns gränser och förstå att han kanske inte alltid är på humör för sex. Att pressa honom eller få honom att känna sig skyldig för att han inte vill ha sex kan vara kontraproduktivt och kan till och med minska hans libido ytterligare.

Sök professionell hjälp

Om din pojkväns minskade libido orsakar betydande lidande för någon av er kan det vara bra att söka professionell hjälp. En sexterapeut eller parterapeut kan hjälpa er att navigera i denna fråga och hitta sätt att förbättra er sexuella kontakt.

Vad ska jag göra när min pojkvän inte vill ha sex?

I slutändan är det viktigt att närma sig denna fråga med empati och förståelse. Minskad libido kan vara en komplex och mångfacetterad fråga, och det är viktigt att arbeta tillsammans som ett team för att hitta lösningar som fungerar för er båda. Genom att prioritera kommunikation, intimitet och stöd kan ni stärka ert förhållande och arbeta er igenom denna utmaning tillsammans.

Det är också viktigt att komma ihåg att sex bara är en aspekt av ett sunt förhållande. Även om det kan vara ett viktigt sätt att uttrycka intimitet och kontakt är det inte det enda sättet att stärka bandet med din partner. Genom att fokusera på andra former av fysisk beröring, kommunikation och känslomässig kontakt kan du fortsätta att bygga ett starkt och kärleksfullt förhållande även om sex inte är lika vanligt som tidigare.

Vad tyckte du om den här artikeln?

Sexualrådgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

test

twst