ångest när jag inte använder min dildo

”Jag får ångest om jag inte använder min dildo”

Hej. På senare tid har jag börjat känna mig nästan beroende av min dildo. Det kanske låter helt knas, men ibland känner jag nästan ångest om jag inte använder min dildo regelbundet. Jag kan uppleva en känsla av att jag ”måste känna den” och ibland längtar jag efter den så mycket att jag bara kan tänka på en enda sak. Detta är inget skämt. Jag ville bara dela med min av min upplevelse. Vad har ni för tankar om detta? Tack!

-LinB

Det är inte ovanligt att ha komplexa känslor kring sexualitet och användningen av sexleksaker. Om du upplever ångest när du inte använder din dildo, kan det vara värt att utforska de underliggande orsakerna till detta. Ångestresponsen kan komma av en rad olika orsaker, från att användningen av dildon har blivit en copingmekanism för att hantera stress eller känslomässiga problem, till att du har skapat en fysisk beroendeframkallande relation till den sexuella upplevelsen dildon ger dig.

Varför är känner jag ångest när jag inte använder min dildo?

Att uppleva ångest när du inte använder din dildo kan vara resultatet av en kombination av fysiska och psykologiska faktorer. Här är tre förklaringsmodeller till varför du upplever dessa specifika känslor när du lägger din dildo åt sidan. Det är viktigt att poängtera att dessa förklaringar inte nödvändigtvis stämmer in på vad som faktiskt sker i ditt specifika fall. Om ångesten blir problematisk kan det vara värt att söka professionell hjälp för att bättre förstå de underliggande orsakerna och utarbeta en strategi för att hantera den på ett hälsosamt sätt.

Sexuell beroendeframkallande cykel

När du använder din dildo frigörs en hög dos av dopamin, en signalsubstans i hjärnan, vilket resulterar i en känsla av eufori och välbefinnande. När dessa nivåer sjunker kan du börja känna en känsla av tomhet eller ångest, vilket driver dig att återigen använda dildon för att fylla det känslomässiga ”tomrummet”. Här kan det vara frågan om en fysiologisk beroendeframkallande cykel, där din kropp och hjärna börjar kräva just den typen av sexuell stimulering för att må bra.

Här är en checklista som kan hjälpa dig att bedöma om du kan vara beteendemässigt beroende av din dildo:

Symptom
Frekvent användning av dildon trots att du inte känner fysiskt behov eller lust.
Känner obehag eller ångest när du inte har tillgång till dildon.
Försummar andra aspekter av livet (arbete, relationer, hobbies) till förmån för användning av dildon.
Försök att minska användningen av dildon misslyckas regelbundet.
Ständiga tankar på nästa gång du kommer att använda dildon.
Ökad tolerans, det vill säga, behov av mer intensiv eller frekvent användning för att uppnå samma nivå av njutning.
Upplever abstinenssymptom som irritation eller ångest när du inte använder dildon.
Ignorerar negativa konsekvenser (fysiska eller emotionella) som orsakas av användningen.
Använder dildon som en primär metod för att hantera negativa känslor eller stress.
Förlorad kontroll över hur mycket eller hur ofta du använder dildon.

Om du svarar ”Ja” på flera av dessa punkter kan det vara ett tecken på ett potentiellt beteendemässigt beroende. I så fall kan det vara hjälpsamt att söka professionell rådgivning för att bättre förstå ditt beteende och hitta sätt att hantera det.

Copingmekanism

En copingmekanism är en strategi eller ett beteende som individer använder för att hantera stress, ångest eller andra negativa känslor. Mekanismen kan vara antingen adaptiv (hjälpsam) eller maladaptiv (skadlig), beroende på hur den påverkar personens välbefinnande och livskvalitet.

Om du använder din dildo som en copingmekanism för att hantera stress, ångest eller andra negativa känslor, kan det utvecklas en form av emotionell beroende. Varje gång du känner dig nere eller stressad, kanske du onanerar med din dildo för att skapa en tillfällig känsla av lättnad och glädje. När du inte har din dildo till hands och du inte längre reglera dina känslor genom att använda den blir ångesten ännu värre eftersom du inte har din ”vanliga” utväg.

Exempel på hur en dildo kan användas som en copingmekanism är:

 • Ångestlindring: Du använder dildon för att snabbt minska känslor av ångest eller panik.
 • Undvikande: Du använder dildon för att undvika att hantera en svår situation eller känslomässigt laddat ämne.
 • Självbelöning: Du använder dildon som en form av ”belöning” efter att ha hanterat en stressig eller utmanande situation.
 • Sömnstöd: Du använder av dildon för att uppnå en orgasm och därmed känna dig tillräckligt avslappnad för att kunna somna.
 • Emotionell Distansering: Du använder dildon för att skapa en känslomässig distans från en problematisk situation eller relation. Som ett sätt att ”fly undan” verkligheten.
 • Stresshantering: Du använder av dildon för att fysiskt ”frigöra dig ifrån” ackumulerad stress eller spänningar.

Fler av dessa copingstrategier är hälsosamma och behöver inte innebära några problem alls. Men, om du märker att du rutinmässigt använder din dildo som en copingmekanism på ett sätt som börjar påverka andra delar av ditt liv negativt, kan det vara en bra idé att söka professionell hjälp.

Självbild

Din användning av dildon kan vara knuten till din självbild och dina känslor kring sex. Kanske ser du din förmåga att uppnå orgasm eller känna njutning som en viktig del av din identitet. När du inte använder dildon, och inte längre lever ut din sexuella rutin som är så hårt kopplad till din identitet, kan du känna en känsla av tomhet eller otillräcklighet, som i sin tur kan skapa ångest.

Dessa är exempel på hur användning eller utebliven användning av din dildo kan påverka din självbild och leda till ångest. Om du identifierar dig med dessa exempel kan det vara värt att utforska dem ytterligare tillsammans med en psykoterapeut eller sexolog.

 • Sexuell prestation: Om du ser din förmåga att uppnå orgasm eller känna intensiv njutning som en bedrift, kan utebliven användning av dildon kännas som ett misslyckande och skapa ångest.
 • Brist på självkontroll: Du kan uppfatta din oförmåga att avstå från dildon som ett tecken på bristande självkontroll, vilket i sin tur påverkar din självbild negativt.
 • Din identitet som sexuell varelse: Om du knyter din identitet starkt till din sexualitet, kan ett avståndstagande från din dildon kännas som en förlust av en viktig del av dig själv, vilket leder till ångest.
 • Beroende av extern validering: Om du känner att användningen av dildon bevisar eller validerar din sexuella förmåga, kan avståndstagande från den få dig att ifrågasätta ditt eget värde.
 • Kontroll och makt: Om du ser användningen av din dildo som ett sätt att ha kontroll över din egen njutning och kropp, kan dess uteblivna användning leda till en känsla av maktlöshet, vilket orsakar ångest.

Dildos är generellt säkra och hälsosamma

Med allt detta sagt är det superviktigt att understryka att dildos generellt sett mycket är väldigt säkra och hälsosamma sexleksaker när de används korrekt och, med omsorg om god hygien. De kan erbjuda en rad fördelar, som att förbättra din sexuella hälsa, öka din kroppskännedom, och ge dig en fantastisk form av till sexuell njutning. Dessutom kan de användas enskilt eller med en partner, vilket ökar deras mångsidighet och användbarhet i en rad olika sexuella scenarier. Om de är gjorda av kroppssäkra material och ordentligt rengjorda, är de väldigt säkra att använda regelbundet.

Det är ovanligt att uppleva en ångestrespons från att inte använda sin dildo. De flesta människor ser sin dildo som ett komplement till deras sexliv, snarare än en nödvändighet. Om du känner att du upplever ångest vid tanken på att inte använda din dildo, är detta ett tecken på du kan bära på djupare emotionella eller psykologiska frågor som kan behöva professionell vägledning. Om du känner igen dig i det jag prata om i den här artikeln kan det vara hjälpsamt att söka professionell rådgivning, hos en psykoterapeut, sexolog, eller läkare, för att få en mer nyanserad förståelse för din situation och behandla ångestresponsen du upplever när du låter bli att använda din dildo.

Vad tyckte du om den här artikeln?

Sexualrådgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

test

twst